+31 (0)165 365 685 info@jacksiemons.nl

Betonreparaties van aanrijdschade zijn ware kunstwerken

Veel voorkomende betonschades, zijn aanrijdschades aan viaducten en tunnels. Deze mechanische betonschade kunnen, wanneer deze niet hersteld worden, problemen veroorzaken, zoals vallende loszittende betonschollen, met alle denkbare nadelige gevolgen van dien.

Betonschades moeten daarom op tijd en adequaat hersteld worden. Voordat Orion met een reparatie aan de slag gaat, voert zij eerst een gedegen onderzoek uit en krijgt de opdrachtgever een advies voor de reparatiemethode en de eventueel daarbij benodigde verkeersafzettingen.

In de prijsopgave wordt uiteraard rekening gehouden met de prestatie-eisen van de opdrachtgever. Na reparatie is een verlenging van de levensduur gewaarborgd. Deze aanpak van Orion Speciale Technieken staat garant voor kwaliteit.

Volgens keurmerk
De diverse betonreparaties worden conform de CUR-aanbevelingen hersteld. Orion Speciale Technieken beschikt dan ook over het procescertificaat KOMO BRL 3201/02 en het veiligheidscertificaat VCA-P.

Over Orion Speciale Technieken
Orion Speciale Technieken EU. combineert specialistische bouw- en infratechnieken. Deze bijzondere technieken bestaan onder andere uit het verwerken van gietasfalt parkeerdaken, hellingbaanverwarming en bedrijfsvloeren, aanleggen en herstellen van vloeistofdichte vloeren en betonreparaties.