Downloads

Download hier onze certifcaten en standaardteksten voor bestekken waarin Roflex toegepast wordt.

Bestekomschrijving ‘Roflex’
Bestek-omschrijving Roflex voegvullingsystem
Bestek-omschrijving Roflex voegvullingsysteem rondom straatmeubilair

Kwaliteit
ISO 9001

Veiligheid
VCA-P

Verificatieverklaring CO2 EmissieĀ Inventaris
Verificatieverklaring CO2 EmissieĀ Inventaris

Betonreparatie
BRL 3201

Aanleg of herstel van een bodembeschermende voorziening
BRL SIKB 7700

Rijkswaterstaat, besluit bodemkwaliteit
Rijkswaterstaat, besluit bodemkwaliteit