+31 (0)165 365 685 info@jacksiemons.nl

Gietasfalt veestallen en dierenverblijven

De vloeren bij dit soort bedrijven horen sterk en duurzaam te zijn, vanwege de werkzaamheden die erop worden uitgevoerd. Ook moet de vloer voor de hygiëne een geheel (vloeistof)dicht oppervlak hebben, zodat het ook gemakkelijk schoon te maken is. De dichtheid van de vloer is ook belangrijk voor om het weglekken van zuren en andere stoffen in de bodem te voorkomen.

Voordelen
Gietasfalt voor heeft voor dit soort bedrijven verschillende voordelen. Zo is het oppervlak van het gietasfalt stroef, waardoor mens en dier zich zonder problemen kunnen voortbewegen wanneer de vloer nat is. Daarentegen is de vloer ook weer niet te ruw, zodat niemand zich er aan kan verwonden.

Het gebruik van gietasfalt voor veestallen en dierverblijven heeft verschillende voordelen

  • Het oppervlak van gietasfalt is stroef, waarbij door het niet te glad wordt wanneer de vloeren nat zijn
  • Het oppervlak is ook niet te ruw, zodat niemand zich eraan kan verwonden
  • Gietasfalt heeft een lage warmtegeleidingscoëfficiënt, waardoor de warmte van de vloer langer blijft en niet te snel wordt afgevoerd
  • Door de volledige dichtheid van het gietasfalt blijft de ondergrond droog, omdat het gietasfalt volledig dicht is
  • Wanneer het gietasfalt is aangelegd kan de vloer, na afkoeling van maar enkele uren, in gebruik worden genomen

Renovatie
Wanneer er een renovatie nodig is bij bijv. slijtage veroorzaakt door dieren kunt u dit met Orion zo inplannen dat de normale bedrijfsgang niet wordt verstoord. Deze beschadigingen moet op tijd worden gerepareerd en onderhouden. Met gietasfalt is een reparatie snel uitvoerbaar en zal het gerepareerde gedeelte netjes aansluiten op de overige vloer.

Het aanbrengen van het gietasfalt
Gietasfalt kan gelegd worden op iedere ondergrond die voldoende stabiel is. Bijvoorbeeld: een betonnen vloer, asfalt of voldoende aangereden tegels.

De kwaliteit van de afwerklaag van gietasfalt wordt altijd grotendeels bepaald door de kwaliteit van de ondergrond. Daarom wordt de grond van te voren zorgvuldig geïnspecteerd. Dit is van groot belang.Tijdsdruk noch bezuiniging mogen reden zijn om een dergelijke inspectie vluchtig af te doen.

Na het strijken wordt het oppervlak direct ingeschuurd met zilverzand en is na verdere afkoeling gereed. Voor een goede afvoer van (reiniging) water, gier e.d. moet het vloeroppervlak een afschot hebben van minstens 1,5%. Als dit afschot niet in de ondergrond aanwezig is, dan is het mogelijk dit te realiseren in de gietasfalt afwerking. Met de hoge temperatuur bij het aanbrengen (ca. 230°C) moet wel tevoren rekening worden gehouden, o.a. met het oog op de kunststofleidingen. De harde kwaliteit gietasfalt die in stallen nodig is, mag niet bij zeer lage temperaturen worden aangebracht, omdat dan scheuren kunnen ontstaan.