+31 (0)165 365 685 info@jacksiemons.nl

Orion beklimt CO2-Prestatieladder

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak en voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat betekent dat zij rekening houden met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.

De overheid stimuleert MVO. Onder andere door zelf duurzaam in te kopen. Zij zetten hiervoor de CO2-Prestatieladder in bij aanbestedingen. Het aantal deelnemers aan de CO2-Prestatieladder is sinds een aantal jaar dan ook enorm gegroeid. Het wordt door de groei van deelnemers dringen op het hoogste niveau van de ladder.

Ook Orion Speciale Technieken uit Nispen vindt het belangrijk om zich te onderscheiden. Daar opdrachtgevers en hoofdaannemers zich ook graag willen profileren als maatschappelijk verantwoord ondernemers, heeft Orion besloten om de eerste stappen op de CO2-Prestatieladder te gaan maken.

CO2 footrint
Zo is er begin 2015 gestart met het inzichtelijk maken hoeveel CO2 het bedrijf uitstoot, de zogeheten CO2 footprint. Door deze footprint is eenvoudig te zien waar minder CO2 uitstoot gereduceerd kan worden. Het gaat niet alleen om het inzichtelijk maken van de CO2 uitstoot, maar ook reductie welke kan leiden tot flinke besparingen voor het bedrijf. Begin 2016 is door KIWA een verificatieverklaring CO2-emissie-inventaris 2015 afgegeven.

Het voordeel voor opdrachtgevers en hoofdaannemers is dat zij door zaken te doen met Orion indirect ook zelf weer een stukje voldoen aan hun prestatie-eis. Het maatschappelijke doel is natuurlijk de CO2 uitstoot te reduceren door schoner te werken en produceren.

Verificatieverklaring CO2 EmissieĀ Inventaris