+31 (0)165 365 685 info@jacksiemons.nl

Vloeistofdichte elementen en platen

De bestrating en verhardingen bij uw bedrijf moeten bestand zijn tegen indringing van milieuverontreinigde stoffen of vloeistoffen. Bodem en grondwater dienen beschermt te zijn tegen verontreiniging. Onder meer bij tankstations heeft Orion Speciale Technieken jarenlang ervaring opgebouwd met de toepassing van vloeistofdichte verhardingsconstructies. Vanuit onze ervaring zijn deze technieken doorontwikkeld. Orion Speciale Technieken kan u hierdoor een breed scala aan toepassingen bieden.

Ongekende toepassingen

Naast de aanleg van vloeistofdichte verhardingsconstructies voert Orion Speciale Technieken werkzaamheden uit die hiermee nauw verwant zijn:

  • Herstelwerkzaamheden naar aanleiding van introductiekeuringen/jaarlijkse keuringen
  • Leveren en plaatsen vloeistofdichte opvangputten van beton, staal of kunststof
  • Leveren en leggen van vloeistofdichte lijnafwatering
  • Leveren en leggen van vloeistofdichte bedrijfsriolering
  • Leveren en installeren van olie-waterafscheiders / slibvangputten
  • Uitvoeren van tanksaneringen
  • Aanleggen van vloeistofdichte voorziening in folie
  • Vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton
  • Uitvoeren van betonreparaties
  • Aanleggen van epoxyvloeren

Kwalitatieve dienstverlening op maat

Het aanleggen van een bodembeschermende voorziening is een zorgvuldig en specialistisch werk. Bij Orion Speciale Technieken werken specifiek opgeleide medewerkers die in staat zijn om met hoogwaardige producten volgens een beheerst proces die kwaliteit te leveren die volgens de geldende BRL’s en CUR-aanbevelingen zijn vereist. Deze medewerkers dragen professioneel bij aan de kwaliteit waar Orion Speciale Technieken voor staat. Een continue deskundige begeleiding van het proces en het snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen waarborgen een product dat voldoet aan de hoge kwaliteitseisen.

Certificaten

Voor de aanleg van vloeistofdichte verhardingsconstructies is Orion voor diverse soorten verhardingstypes gecertificeerd:

Orion Speciale Technieken handelt volledig volgens het BRL 7700 certificaat voor aanleg of herstel van vloeistofdichte voorzieningen. Zoals bij de aanleg van vloeistofdichte elementen of platen conform Protocol 7701 (voorheen BRL2319), vloeistofdichte betonvloeren conform Protocol 7702 (voorheen BRL2362), kunsthars gebonden beschermlagen conform Protocol 7704 (voorheen BRL2371) en aanbreng en herstel van vloeistofdicht kitwerk conform Protocol 7711 (voorheen BRL2369).

De mogelijkheid is aanwezig om met Orion een service-overeenkomst te sluiten. Orion inspecteert en onderhoudt uw vloeistofdichte voorziening dan regelmatig.